Record:   Prev Next
作者 陳敦德 著
書名 解冻在1972 : 中美建交实录 = Jie dong zai 1975 zhong mei jian jiao shi lu / 陈敦德著
出版項 北京 : 世界知识出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7501210047
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 645.2 7502 2000    在架上    30520010828698
版本 第1版
說明 8, 451面 ; 21公分
人民幣27.20元 (平裝)
系列 陈敦德外交题材纪实文学系列
主題 中國 -- 外交關係 -- 美國 csht
美國 -- 外交關係 -- 中國 csht
Alt Title 中美建交實錄
Jie dong zai 1975 zhong mei jian jiao shi lu
Record:   Prev Next