Record:   Prev Next
書名 韩囯现代化研究 / 李庆臻, 金吉龙著
出版項 济南市 : 济南出版社, 1995[民84]
國際標準書號 7805729921
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 732.27 4001 1995    在架上    30520010744739
版本 第1版
說明 [5], 292面 : 表 ; 20公分
人民幣15.00元 (平装)
附註 拼音題名: Han Guo Xian Dai Hua Yan Jiu
主題 韓國 -- 歷史 -- 1945- csht
Alt Author 李慶臻 著
金吉龍 著
Alt Title Han Guo Xian Dai Hua Yan Jiu
Record:   Prev Next