Record:   Prev Next
作者 鄒依仁 著
書名 旧上海人口变迁的硏究 / 邹依仁著
出版項 上海 : 上海人民出版社, 1980
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  362.1 632    到期 10-11-19    MHC0085795
 文哲所  542.132 8796    在架上    30580001782957
 人文社會聯圖  542.132 2722 1980    到期 12-02-19    30610010368819
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 542.132 2722 1980    在架上    30910010587412
版本 第1版
說明 [1], 151面 : 表 ; 19公分
附註 附录: 1,有关旧上海人口变迁的统计资料;2,关于平均寿命统计的说明
館藏: 1983第2刷. CLP
主題 人口 -- 上海市 csht
Alt Title 拼音題名: Jiu shanghai renkou bianqian de yanjiu
Record:   Prev Next