Record:   Prev Next
書名 臺灣當前問題討論會專刊 / 現代學術研究基金會編
出版項 臺北市 : 現代學術研究基金會, 1988[民77]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  573.07 1272    在架上    30520010423649
 人文社會聯圖  542 1272    在架上    30600010023779
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 542 1272 1988    在架上    30910010724585
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 542 1272 1988    在架上    30600610245293
版本 初版
說明 [2], 157面 ; 21公分
NT$100 (平裝)
Alt Author 現代學術研究基金會 編
Record:   Prev Next