Record:   Prev Next
作者 鄭家亨 著
書名 改革中的中囯经济与统计 / 郑家亨著
出版項 北京市 : 经济科学出版社, 1988[民77]
國際標準書號 7505801198
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 552.2 8730 1988    在架上    30910010590895
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  332.2 741.6    在架上    30550112293772
版本 第1版
說明 [6], 145面 : 表 ; 19公分
人民幣1.05元 (平裝)
附註 拼音題名: Gaige zhong de zhongguo jingji yu tongji
主題 經濟 -- 中國 csht
Alt Title Gaige zhong de zhongguo jingji yu tongji
Gai ge zhong de zhong guo jing ji yu tong ji
Record:   Prev Next