Record:   Prev Next
作者 戴鴻映 著
書名 旧中囯治安法规选编 / 戴鸿映[著]
出版項 北京市 : 群众出版社, 1985
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 575.8 4336 1985    在架上    30910010588444
版本 第1版
說明 [7], 388面 : 表 ; 20公分
附註 拼音题名: Jiu zhong guo zhi an fa gui xuan bian
內部發行
主題 警政 -- 中國 -- 法令,規則等 csht
Alt Title Jiu zhong guo zhi an fa gui xuan bian
Record:   Prev Next