Record:   Prev Next
作者 徐祖友 編
書名 中囯工具书大辞典. 续编 / 徐祖友, 沈益編
出版項 福州市 : 福建人民出版社, 1996[民85]
國際標準書號 7211023937
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館閱覽室  SR 012.5 4041  1996    館內使用    30530101553055
 人社中心期刊區  R 015.5 2834-1    館內使用    TPC0061776
 文哲所參考室  R 015.5 8537.2    館內使用    30580001248652
版本 第1版
說明 [17], 1277面 ; 19公分
人民幣79.00元 (精裝)
附註 拼音题名: Zhong guo gong ju shu da ci dian
含条目笔画索引
主題 參考書 -- 字典,辭典 csht
Alt Author 沈益 編
Alt Title Zhong guo gong ju shu da ci dian
Record:   Prev Next