Record:   Prev Next
書名 陕西省地市县历史统计资料汇编 : 1949-1990 / 陕西省统计局编
出版項 [北京] : 中国统计出版社, 1991
國際標準書號 9787503706929 (精裝)
7503706929 (精裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖參考書區  R 514.215 7192 1991    館內使用    30650010039317
版本 第1版
說明 [3], 996面 : 表 ; 27公分
主題 陝西省 -- 統計 csht
歷史 lcstt
Alt Author 陝西省統計局 編
Alt Title 拼音題名: Shaanxi sheng di shi xian lishi tongji ziliao huibian
Record:   Prev Next