Record:   Prev Next
書名 中囯近代史论文资料索引(1949-1979) / 辽宁大学历史系中國近代史教研室编
出版項 沈阳 : 辽宁大学历史系, 1981[民70]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  R 627.6021 8747    館內使用    30580000032131
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 016.627 3347 1981    在架上    30910010822603
Record:   Prev Next