Result Page   1 2 3 Next
儲存已註記</a>
<span name='save_page_btn1' id='save_page_btn1' style='visibility: visible' ><a href= 儲存本頁所有記錄
中國圖書分類號 (1-50 之 108)
RS 861.3708 8545
1
 

現代詩歌集

東京 : 講談社, 昭和44[1969]
 
1969
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.108    在架上    30580003410854
2
 

明治初期文學集

東京 : 講談社, 昭和44[1969]
 
1969
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.1    在架上    30580003383747
3
 

福沢諭吉. 中江兆民. 岡倉天心. 徳富蘇峰. 三宅雪嶺集

東京 : 講談社, 昭和44[1969]
 
1969
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.2    在架上    30580003383754
4
 

政治小說集

東京 : 講談社, 昭和40[1965]
 
1965
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.3    在架上    30580003383762
5
 

坪內逍遙. 二葉亭四迷集

東京 : 講談社, 昭和37[1962]
 
1962
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.4    在架上    30580003383770
6
 

尾崎紅葉集
尾崎紅葉 (1867-1903) 著
東京 : 講談社, 昭和38[1963]
 
1963
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.5    在架上    30580003383788
7
 

幸田露伴集
幸田露伴 (1867-1947) 著
東京 : 講談社, 昭和38[1963]
 
1963
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.6    在架上    30580003383796
8
 

森鷗外集
森鷗外 (1862-1922) 著
東京 : 講談社, 昭和37[1962]
 
1962
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.7    在架上    30580003383804
9
 

斎藤緑雨. 石橋忍月. 高山樗牛. 内田魯庵集

東京 : 講談社, 昭和42[1967]
 
1967
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.8    在架上    30580003383812
10
 

北村透谷集 : 附文学界派
北村透谷 (1868-1894) 著
東京 : 講談社, 昭和40[1965]
 
1965
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.9    在架上    30580003383820
11
 

樋口一葉集
樋口一葉 (1872-1896) 著
東京 : 講談社, 昭和37[1962]
 
1962
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.10    在架上    30580003383838
12
 

山田美妙. 広津柳浪. 川上眉山. 小栗風葉集

東京 : 講談社, 昭和43[1968]
 
1968
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.11    在架上    30580003383846
13
 

泉鏡花集
泉鏡花 (1873-1939) 著
東京 : 講談社, 昭和40[1965]
 
1965
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.12    在架上    30580003383853
14
 

明治思想家集

東京 : 講談社, 昭和43[1968]
 
1968
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.13    在架上    30580003383861
15
 

內村鑑三集 : 附キリスト教文學
內村鑑三 (1861-1930) 著
東京 : 講談社, 昭和39[1964]
 
1964
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.14    在架上    30580003383879
16
 

外國人文學集

東京 : 講談社, 昭和44[1969]
 
1969
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.15    在架上    30580003383887
17
 

正岡子規集
正岡子規 (1867-1902) 著
東京 : 講談社, 昭和43[1968]
 
1968
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.16    在架上    30580003383895
18
 

德冨蘆花集
德富蘆花 (1868-1927) 著
東京 : 講談社, 昭和41[1966]
 
1966
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.17    在架上    30580003383903
19
 

國木田獨步集
囯木田独步 (1867-1902) 著
東京 : 講談社, 昭和37[1962]
 
1962
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.18    在架上    30580003383911
20
 

島崎藤村集
島崎藤村 (1872-1943) 著
東京 : 講談社, 昭和36-38[1961-63]
 
1961-
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.19    在架上    30580003383929
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.20    在架上    30580003383937
21
 

島崎藤村集
島崎藤村 (1872-1943) 著
東京 : 講談社, 昭和36-38[1961-63]
 
1961-
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.19    在架上    30580003383929
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.20    在架上    30580003383937
22
 

田山花袋集
田山花袋 (1871-1930) 著
東京 : 講談社, 昭和37[1962]
 
1962
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.21    在架上    30580003383945
23
 

土井晩翠. 薄田泣菫. 蒲原有明. 伊良子清白. 横瀬夜雨集

東京 : 講談社, 昭和37[1968]
 
1968
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.22    在架上    30580003383952
24
 

夏目漱石集
夏目漱石 (1867-1916) 著
東京 : 講談社, 昭和36-39[1961-64]
 
1961-
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.23    在架上    30580003383960
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.24    在架上    30580003383978
25
 

夏目漱石集
夏目漱石 (1867-1916) 著
東京 : 講談社, 昭和36-39[1961-64]
 
1961-
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.23    在架上    30580003383960
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.24    在架上    30580003383978
26
 

高濱虛子. 河東碧梧桐集

東京 : 講談社, 昭和39[1964]
 
1964
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.25    在架上    30580003383986
27
 

伊藤左千夫. 長塚節集

東京 : 講談社, 昭和38[1963]
 
1963
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.26    在架上    30580003383994
28
 

島村抱月. 長谷川天渓. 片上伸. 相馬御風集

東京 : 講談社, 昭和43[1968]
 
1968
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.27    在架上    30580003384000
29
 

岩野泡鳴集
岩野泡鳴 (1873-1920) 著
東京 : 講談社, 昭和40[1965]
 
1965
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.29    在架上    30580003384067
30
 

德田秋聲集
德田秋聲 (1871-1943) 著
東京 : 講談社, 昭和37[1962]
 
1962
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.28    在架上    30580003384059
31
 

正宗白鳥集
正宗白鳥 (1879-1962) 著
東京 : 講談社, 昭和36[1961]
 
1961
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.30    在架上    30580003384075
32
 

小杉天外. 木下尚江. 上司小劍集

東京 : 講談社, 昭和43[1968]
 
1968
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.31    在架上    30580003384083
33
 

社會主義文學集

東京 : 講談社, 昭和38[1963]
 
1963
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.32    在架上    30580003384091
34
 

永井荷風集
永井荷風 (1879-1959) 著
東京 : 講談社, 昭和37[1962]
 
1962
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.33    在架上    30580003384109
35
 

岡本綺堂. 小山內薰. 真山青果集

東京 : 講談社, 昭和43[1968]
 
1968
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.34    在架上    30580003384117
36
 

上田敏. 寺田寅彥. 木下杢太郎集

東京 : 講談社, 昭和41[1966]
 
1966
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.35    在架上    30580003384125
37
 

柳田國男集
柳田國男 (1875-1962) 著
東京 : 講談社, 昭和43[1968]
 
1968
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.36    在架上    30580003384133
38
 

與謝野寛. 與謝野晶子. 窪田空穂. 吉井勇. 若山牧水集

東京 : 講談社, 昭和39[1964]
 
1964
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.37    在架上    30580003384141
39
 

北原白秋. 三木露風. 日夏耿之介集

東京 : 講談社, 昭和38[1963]
 
1963
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.38    在架上    30580003384158
40
 

石川啄木集
石川啄木 (1886-1912) 著
東京 : 講談社, 昭和39[1964]
 
1964
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.39    在架上    30580003384166
41
 

高村光太郎. 宮澤賢治集

東京 : 講談社, 昭和38[1963]
 
1963
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.40    在架上    30580003384174
42
 

鈴木三重吉. 森田草平. 內田百閒. 中勘助集

東京 : 講談社, 昭和42[1967]
 
1967
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.41    在架上    30580003384182
43
 

小川未明. 田村俊子. 水上瀧太郎集

東京 : 講談社, 昭和41[1966]
 
1966
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.42    在架上    30580003384190
44
 

谷崎潤一郎集
谷崎潤一郎 (1886-1965) 著
東京 : 講談社, 昭和35-38[1960-63]
 
1960-
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.43    在架上    30580003384208
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.44    在架上    30580003384216
45
 

谷崎潤一郎集
谷崎潤一郎 (1886-1965) 著
東京 : 講談社, 昭和35-38[1960-63]
 
1960-
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.43    在架上    30580003384208
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.44    在架上    30580003384216
46
 

近松秋江. 葛西善藏集

東京 : 講談社, 昭和40[1965]
 
1965
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.45    在架上    30580003384224
47
 

生田長江. 阿部次郎. 倉田百三集

東京 : 講談社, 昭和42[1967]
 
1967
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.46    在架上    30580003384232
48
 

武者小路實篤集
武者小路實篤 (1885-1976) 著
東京 : 講談社, 昭和37[1962]
 
1962
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.47    在架上    30580003384240
49
 

有島武郎集
有島武郎 (1878-1923) 著
東京 : 講談社, 昭和37[1962]
 
1962
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.48    在架上    30580003384257
50
 

志賀直哉集
志賀直哉 (1883-1971) 著
東京 : 講談社, 昭和35[1960]
 
1960
紙本資料

館藏地: 文哲所
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 861.3708 8545  v.49    在架上    30580003384265
儲存已註記</a>
<span name='save_page_btn2' id='save_page_btn2' style='visibility: visible' ><a href= 儲存本頁所有記錄
Result Page   1 2 3 Next