Record:   Prev Next
書名 南洋. 前編 / 林金五郎編
出版項 東京市 : 桐生屋出版部 : 東京堂書店, 大正6[民6]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館特藏室  Sc 733.8 4813    館內使用    30520010392554
 臺史所檔案館  T1 4963 7  v.1(前編)    館內使用    30600032413255(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 770 G231  v.1(前編) c.2  館內使用    30600030091863(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 770 G231  v.2(後編,[23], 486面)    館內使用    30600030091871(已移回國立臺灣圖書館)
說明 26, 345面 : 圖 ; 20公分
(精裝)
附註 館藏: 前、後編. TH
thycc
thycc(fsnB1)
Alt Author 林金五郎 編
Record:   Prev Next