Record:   Prev Next
作者 Lambert, J. E. W.
書名 Politieklapper voor Java en Madoera : met eene verzameling van Gouvernementsbesluiten, circulaires en aanschrijvingen, betrekking hebbende op- of in nauw verband staande tot het politiewezen, al of niet voorkomende in de Bijbladen op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië
出版項 Soerabaia : E. Fuhri, 1910
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 1308 Ma18    館內使用    30600030129929(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
說明 318 p. ; 24 cm
附註 thmichelle(fsnB1)
主題 Police -- Indonesia -- Java
Police -- Indonesia -- Madura Island
Record:   Prev Next