Record:   Prev Next
書名 Eenige desa-aangelegenheden / uitgave van het Departement van Binnenlandsch-Bestuur
出版項 Batavia : Drukkerij Ruygrok & co., 1919
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 140 M33    館內使用    30600030130117(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
說明 127 p. ; 23 cm
系列 Handleiding ten dienste van de inlandsche bestuursambtenaren op Java en Madoera ; no. 18/B.B. = Pemimpin bagi prijaji boemipoetera di tanah Djawa dan Madoera ; no. 18/B.B
附註 Title on added t.p.: Beberapa perkara-désa
Dutch and Indonesian on opposite pages
Uitgave van het Departement van Binnenlandsch-Bestuur; Dikeloewarkan oléh Departemèn Pemerintahan-dalam-Negeri
thcrp(fsnB1)
Alt Author Departement van Binnenlandsch-Bestuur
Departemèn Pemerintahan-dalam-Negeri
Alt Title Beberapa perkara-désa
Pemimpin bagi prijaji boemipoetera di tanah Djawa dan Madoera
Record:   Prev Next