Record:   Prev Next
書名 Eindresume van het bij gouvernements besluit van 10 Juni 1867 no. 2 bevolen onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op Java en Madoera / samengesteld door den heer Mr. W. B. Bergsma ... ter Algemeene secretarie
出版項 Batavia : Landsdrukkerij, 1896-
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 140 Ma40  [v.1-2]    館內使用    30600030130141(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 140 Ma40  v.3(p. xxii, 352, Bijlagen 249)    館內使用    30600030130133(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 140 Ma40  v.3(p. xxii, 206) c.2  館內使用    30600030130158(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
Record:   Prev Next