MARC 主機 00000nam 2200000 a 4500 
008  021223m1896  io      000 0 dut d 
040  AS|cAS|dTH 
041 0 dut 
245 00 Eindresume van het bij gouvernements besluit van 10 Juni 
    1867 no. 2 bevolen onderzoek naar de rechten van den 
    inlander op den grond op Java en Madoera /|csamengesteld 
    door den heer Mr. W. B. Bergsma ... ter Algemeene 
    secretarie 
260  Batavia :|bLandsdrukkerij,|c1896- 
300   v. ;|c30 cm 
590  thju(fsnB1) 
650 0 Agriculture|zIndonesia 
651 0 Netherlands|xColonies|xLands 
700 1 Bergsma, W. B. 
740 01 Onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op
    Java en Madoera 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 140 Ma40  [v.1-2]    館內使用    30600030130141(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 140 Ma40  v.3(p. xxii, 352, Bijlagen 249)    館內使用    30600030130133(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 140 Ma40  v.3(p. xxii, 206) c.2  館內使用    30600030130158(已移回國立中央圖書館臺灣分館)