Library of Academia Sinica


  預約確認

申請中 Eindresume van het bij gouvernements besluit van 10 Juni 1867 no. 2 bevolen onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op Java en Madoera / samengesteld door den heer Mr. W. B. Bergsma ... ter Algemeene secretarie

申請中 Eindresume van het bij gouvernements besluit van 10 Juni 1867 no. 2 bevolen onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op Java en Madoera / samengesteld door den heer Mr. W. B. Bergsma ... ter Algemeene secretarie
請輸入以下訊息:
例如, 輸入"Jane Smith", 然後按 RETURN 鍵.
例如, 輸入 "A123456789", 然後按 RETURN 鍵.

重新查詢


本網站最佳瀏覽解析度為1024*768,建議使用IE7.0、FireFox2.0、Safari3.1.1、Opera9.27以上版本瀏覽器