Record:   Prev Next
作者 Dutch East Indies
書名 Laws, etc.
De Nederlandsch-Indische wetboeken : benevens de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, en de belangrijkste in Nederlandsch-Indie geldende wetten, algemeene verordeningen en besluiten, met verwijzing naar de op elk artikel betrekking hebbende Nederlandsch-Indische, Nederlandsche en sommige Fransche Wetsbepalingen / uitgegeven door W.A. Engelbrecht ; bewerkt door E.M.L. Engelbrecht
出版項 Soerabaja : E. Fuhri, 1924
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 1709 M2a  v.1    館內使用    30600030143763(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 1709 M2  v.1(1930) c.2  館內使用    30600030143730(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 1709 M2a  v.2    館內使用    30600030143755(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
 臺史所檔案館  T2 1709 M2  v.2(1932) c.2  館內使用    30600030143748(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
說明 2 v. (6, 3076 p.) ; 17 cm
附註 Several changes and supplements ([38] p.) inserted in pocket, vol. 2
Includes index
Lib has: 1924, 1930-32(Leiden : A.W. Sijthoff). TH
thamy(fsnB1)
主題 Law -- Indonesia
Law -- Netherlands
Alt Author Engelbrecht, W. A. (Willem Anthonie), 1839-1921
Engelbrecht, E. M. L. (Edwin Mari Louis), 1887 or 8-
Netherlands. laws, etc.
Record:   Prev Next