Record:   Prev Next
作者 Dutch East Indies
書名 Laws, etc.
Agrarische en daarmede verband houdende regelingen voor het rechtstreeks bestuurd gebied der gewesten buiten Java en Madoera / samengesteld door Mr. P. M. Letterie ; volgens aanwijzingen en onder toezicht van Wr. De Keizer
出版項 Weltevreden : Landsdrukkerij, 1924
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 4208 Ma5    館內使用    30600030179536(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
說明 xxii, 550 p. ; 28 cm
附註 thamy(fsnB1)
主題 Agricultural laws and legislation -- Indonesia
Record:   Prev Next