Record:   Prev Next
書名 文藝春秋
出版項 東京 : 株式會社文藝春秋社發行, 昭和14[1939]-

索書號815.05 024 
館藏地傅斯年圖書館日文期刊區
Lib. Has17:15,21(1939)

身份 架號:9B-3 
館藏地文哲所期刊室
Lib. Hasv.52:12(1974),53:6-7(1975),55:4(1976),56:7,11(1977),58:8-10,12(1980),59:5-7,10,12(1981)

館藏地臺史所圖書館
Lib. Hasv.20:no.6-12(1942)-v.21:no.1-12(1943),v.5:no.9(1927),v.14:no.9(1936)

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館日文期刊區  v.17:no.15(1939),v.17:no.21(1939)    館內使用    30530103817623
 文哲所期刊室  v.52:12(1974)    館內使用    30580100164396
 文哲所期刊室  v.53:6(1975)    館內使用    30580100164404
 文哲所期刊室  v.53:7(1975)    館內使用    30580100164412
 文哲所圖書館線裝書室  v.55:4(1977)    修補中    30580100164420
 文哲所期刊室  v.56:7(1928)    館內使用    30580100164438
 文哲所期刊室  v.56:11(1978)    館內使用    30580100164446
 文哲所期刊室  v.58:10(1980)    館內使用    30580100164453
 文哲所期刊室  v.58:8(1980)    館內使用    30580100164461
 文哲所期刊室  v.58:9(1980)    館內使用    30580100164479

說明 冊 ; 22公分
月刊
第17卷第15號(昭和14年)-
附註 據昭和14年著錄
thycc(fsnB1)
thycc(fsn6F)
主題 文學 csht
Alt Title The Bungeisyunzyu
Record:   Prev Next