Record:   Prev Next
書名 政治體制改革講話 / 政治体制改革讲话编写组編
出版項 北京市 : 人民出版社, 1987[民76]
國際標準書號 7010002746
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  571.7 8722    在架上    30560300517403
 人文社會聯圖戴國煇文庫  TAI 571.7 1372 1987    在架上    30910010194292
版本 第1版
說明 [1], 131面 ; 21公分
人民幣0.91元 (平裝)
附註 拼音題名: Zheng zhi ti zhi gai ge jiang hua
主題 政體改革 -- 中國 -- 論文,講詞等 csht
Alt Author 政治體制改革講話編寫組 編
Alt Title Zheng zhi ti zhi gai ge jiang hua
Record:   Prev Next