Record:   Prev Next
作者 徐鑄成 (1907-1991) 著
書名 报海旧闻 / 徐铸成著
出版項 上海市 : 上海人民出版社, 1981[民70]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  856 404-3    在架上    MHC0059443
 近史所郭廷以圖書館  856 404-3 c.2  在架上  -  MHC0063404
 人社中心  898 2885    在架上    30560300274609
 文哲所  898 8553    在架上    30580002030026
 人文社會聯圖戴國煇文庫  TAI 898 2885 1981    在架上    30910010218273
版本 第1版
說明 [7], 318面 ; 21公分
人民幣1.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Bao hai jiu wen
主題 報業 -- 中國 csht
Alt Title Bao hai jiu wen
Record:   Prev Next