Record:   Prev Next
作者 陳曉律 著
書名 15世纪以来世界主要发达囯家发展历程 / 陈晓律等著
出版項 重庆 : 重庆出版社, 2004
國際標準書號 7536666454 (平裝) : 人民幣26.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  740.24 7562    在架上    30560300991483
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 541.43 7562 2004    在架上    30600610329493
版本 第1版
說明 [13], 415面 ; 21公分
主題 已開發國家 lcstt
社會發展 -- 歷史 csht
世界史 -- 近代(1453-) csht
Alt Title 十五世紀以來世界主要發達國家發展歷程
拼音題名: 15 shi ji yi lai shi jie zhu yao fa da guo jia fa zhan li cheng
Record:   Prev Next