Record:   Prev Next
書名 福建古代经济史 / 唐文基主编
出版項 福州市 : 福建教育出版社, 1995[民84]
國際標準書號 7533417003
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 552.2831 0004 1995    在架上    30520010687722
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 332.29 3451    在架上    30530000394239
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 552.2831 0004 1995    在架上    30600610297138
版本 第1版
說明 8, 643面, 部分彩色圖版[8]面 ; 21公分
人民幣24.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Fu jian gu dai jing ji shi
主題 經濟 -- 福建省 -- 歷史 csht
Alt Author 唐文基 主編
Alt Title Fu jian gu dai jing ji shi
Record:   Prev Next