Record:   Prev Next
作者 中村茂夫 (1925-) 著
書名 清代刑法研究 / 中村茂夫著
出版項 東京都 : 東京大学出版会, 1973[民62]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館日文圖書區  J 355.327 0294    在架上    HPE0317387
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  J 355 029    在架上    30550120040082
 民族所圖書館  585.92 5445    在架上    30520010370808
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 585.92 5445 1973    在架上    30600610164866
 人文社會聯圖  585.92 5445 1973    在架上    30660010004328
說明 3, 266, 4面 ; 22公分
(精裝)
附註 含索引
主題 刑法 -- 中國 -- 清(1644-1912) csht
Record:   Prev Next