Record:   Prev Next
書名 中囯近代军事经济研究 / 刘化绵主编
出版項 [北京市] : 军事科学出版社, 1992[民81]
國際標準書號 7800213633 (平裝) : 人民幣6.40元|
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  380.92 763.4    在架上    30550111073928
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 590.92 7222 1992    在架上    30600610253446
 人社中心  590.92 7222    在架上    30560300792063
版本 第1版
說明 [5], 415面 ; 21公分
附註 拼音題名: Zhong guo jin dai jun shi jing ji yan jiu
主題 軍事 lcstt
中國 lcstt
Alt Author 劉化綿 主編
Alt Title Zhong guo jin dai jun shi jing ji yan jiu
Record:   Prev Next