Record:   Prev Next
作者 汪敬虞 撰
書名 赫德與近代中西關係 / 汪敬虞撰
出版項 北京 : 人民出版社, 1987[民76]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  984.18 706-131    在架上    MHC0085549
 人社中心  641.4 3142    在架上    30560300065767
 文哲所  641.4 8388    在架上    30580001783369
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 641.4 3142 1987    在架上    30910010726754
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 641.4 3142 1987    在架上    30600610238298
版本 第1版
說明 4, 403面 ; 20公分
HK$45.00 (平裝)
附註 附赫德年表
含參考書目
主題 中國 -- 外交關係 csht
Record:   Prev Next