Record:   Prev Next
作者 台灣水泥公司
書名 栗背林鴝 = Taiwan bush robin [錄影帶] / 台灣水泥公司
出版項 台北市 : 台灣水泥公司, 1997[民86]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 生圖書庫區(線上預約或洽櫃台調閱)  VC 388.8 7575 1997    在架上    30150100030896
說明 1捲卡式錄影帶 : 有聲, 彩色 ; 1/2 in
主題 鳥類 csht
Alt Title Taiwan bush robin
Record:   Prev Next