Record:   Prev Next
書名 中囯古典文学丛考 / 复旦大学中国语言文学系古典文学敎硏室, 复旦大学中国语言文学硏究所文学批评史硏究室
出版項 上海市 : 复旦大学出版社, 1985[民74]-
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  820.901 2647  v.1    在架上    30560300229710
 人社中心  820.901 2647  v.2    在架上    30560300236764
 文哲所  820.5 8956:2  v.1    在架上    30580000204359
 文哲所  820.5 8956:2  v.1 c.2  在架上    30580000433065
 文哲所  820.5 8956:2  v.2    在架上    30580000222187
 文哲所  v.2 c.2  處理中    30580000682422
Record:   Prev Next