Record:   Prev Next
作者 劉月美 (1942-) 著
書名 中國昆曲裝扮藝術 / 刘月美著
出版項 上海 : 上海辞书出版社, 2009
國際標準書號 9787532629770 (平裝) : 人民幣38.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  982.521 8766    在架上    30580002722291
版本 第1版
說明 [20], 454面 ; 21公分
系列 中國戲曲的裝扮藝術
附註 拼音題名: Zhongguo Kunqu Zhuangban Yishu
主題 崑曲 -- 行頭 csht
Alt Title Zhongguo Kunqu Zhuangban Yishu
Record:   Prev Next