Record:   Prev Next
作者 戴斌武 著
書名 中国红十字会救护总队与抗战救护硏究 / 戴斌武著
出版項 合肥市 : 合肥工业大学出版社, 2012
國際標準書號 9787565010125 (平裝) : 人民幣42.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 368.41 8621    在架上    30530110731122
版本 第1版
說明 [6], 289面 : 表 ; 24公分
系列 红十字文化丛书
紅十字文化叢書
附註 拼音題名: Zhongguo hongshizihui jiuhu zongdui yu kangzhan jiuhu yanjiu
含參考書目
主題 紅十字會 -- 中國 csht
社會救濟 -- 中國 csht
Alt Title Zhongguo hongshizihui jiuhu zongdui yu kangzhan jiuhu yanjiu
Record:   Prev Next