Record:   Prev Next
書名 二十世纪中囯文艺图文志. 话剧卷 / 刘平主编
出版項 沈阳市 : 沈阳出版社, 2002[民91]
國際標準書號 7544115305
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  820.8 002.3  v.5    在架上    30550111851810
 文哲所  820.8 8455  v.5    在架上    30580002050453
版本 第1版
說明 287, [2]面 : 图版, 相片 ; 29公分
人民幣120.00元 (精裝)
附註 拼音题名: Er shi shi ji zhong guo wen yi tu wen zhi. hua ju juan
Alt Author 劉平 (1953-) 主編
Alt Title Er shi shi ji zhong guo wen yi tu wen zhi. hua ju juan
Record:   Prev Next