Record:   Prev Next
作者 徐清 (1976-) 著
書名 20世纪中囯书学疑古考辨之研究 / 徐清著
出版項 杭州 : 浙江人民出版社, 2009
國際標準書號 9787213041198 (平裝) : 人民幣26.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  746.2 404.1    在架上    30550112419492
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 746.2 4041    在架上    30530105744288
版本 第1版
說明 [8], 224面 : 圖, 表 ; 21公分
附註 拼音題名: Ershi shiji zhongguo shuxue yigu kaobian zhi yanjiu
含參考書目
主題 書法 -- 中國 -- 研究及考訂 csht
Alt Title 二十世紀中國書學疑古考辨之研究
Ershi shiji zhongguo shuxue yigu kaobian zhi yanjiu
Record:   Prev Next