Record:   Prev Next
書名 20世纪科技与文化大事记 / 喜文华主编
出版項 兰州市 : 甘肃人民出版社, 2001[民90]
國際標準書號 7226017415
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 509 529    館內使用    30550111725097
版本 第1版
說明 [4], 1212面 : 表 ; 27公分
人民幣190.00元 (精裝)
附註 拼音题名: Er shi shi ji ke ji yu wen hua da shi ji
主題 科學 -- 歷史 -- 20世紀 csht
技術 -- 歷史 -- 20世紀 csht
文化 -- 歷史 -- 20世紀 csht
Alt Author 喜文華 主編
Alt Title Er shi shi ji ke ji yu wen hua da shi ji
二十世紀科技與文化大事記
Record:   Prev Next