Record:   Prev Next
作者 阮德達 (Nguyen Duc Dat, 1824-1887) 著
書名 南山窗課賦選 / 阮德達著
出版項 [越南] : [出版者不詳, 出版年不詳]
說明 1冊 ; 31公分
(精裝)
附註 館藏: 影印本裝訂成精裝. CLP
主題 越南文學 -- 漢詩文 csht
Record:   Prev Next