Record:   Prev Next
書名 南开校史研究丛书 / 南开校史研究丛书编委会编
出版項 天津 : 天津教育出版社, 2011-
國際標準書號 9787530965825 (第3輯 : 平裝) : 人民幣25.00元
9787530966006 (第4輯 : 平裝) : 人民幣25.00元
9787530966730 (第5輯 : 平裝) : 人民幣25.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  525.8211 8557/ 8557:3  v.3    在架上    30580003380172
 文哲所  525.8211 8557/ 8557:3  v.4    在架上    30580003380164
 文哲所  525.8211 8557/ 8557:3  v.5    在架上    30580003380156
說明 冊 ; 24公分
主題 南開大學 -- 歷史 csht
Alt Author 南開校史研究叢書編委會 編
Record:   Prev Next