Record:   Prev Next
作者 張鐵榮 著
書名 周作人平议 / 张铁荣著
出版項 天津市 : 天津人民出版社, 1996[民85]
國際標準書號 720102437X
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  820.9986 219.1-448    在架上    30550111603179
 文哲所  848 8669(8)/ 8756    在架上    30580001804470
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.878 2198-448    在架上    30530104509005
版本 第1版
說明 [7], 254面 ; 21公分
人民幣9.50元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhou Zuo Ren Ping Yi
主題 周作人 (1885-1967) -- 學術思想 -- 評論 csht
Alt Title Zhou Zuo Ren Ping Yi
Record:   Prev Next