MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
008  070426m20069999cc      000 0 chi d 
020  7300061664 (v.1 : 平裝) 
020  7801909542 (v.2 : 平裝) 
020  9787802304987 (v.3 : 平裝) 
020  9787509700600 (v.4 : 平裝) 
020  9787509706428 (v.5 : 平裝) 
020  9787509715161 (v.6 : 平裝) 
020  9787509723425 (v.7 : 平裝) 
020  9787509734308 (v.8 : 平裝) 
020  9787509748923 (v.9 : 平裝) 
040  AS|bchi|cAS|dCLP|dMH|dHS 
245 00 国家社科基金项目成果选介汇编 /
    |c全国哲学社会科学規划办公室编 
250  第1版 
260  北京市 :|b社会科学文献出版社,|c2006- 
300    冊 ;|c21公分 
590  館藏: 第2-3輯.|5MH 
590  館藏: 第2-9輯.|5FSN 
590  館藏: 第4-6輯.|5HS 
650 7 社會科學|2csht 
710 2 全國哲學社會科學規劃辦公室|e編 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  507 8654  v.1    在架上    30580002215817
 文哲所  507 8654  v.2    在架上    30580002275704
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 307 0915  v.2    在架上    30530105790182
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 307 0915  v.3    在架上    30530105790208
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 307 0915  v.4    在架上    30530105933162
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 307 0915  v.5    在架上    30530105933196
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 307 0915  v.6    在架上    30530105931711
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 307 0915  v.7    在架上    30530110689619
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 307 0915  v.8    在架上    30530110712056
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 307 0915  v.9    在架上    30530110794864
12-02-2013 已為 傅斯年圖書館 訂購 1 本.