MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  970807s1972  ja h     001 0 chi d 
040  AS|cAS|dFSN 
041 0 chijpn|beng 
245 00 大乘理趣六波羅蜜經釋文 /|c不著撰人 ; 上田正解說 
250  昭和四十七年(1972)影印本 
300  [4], 48, [13]面 :|b書影 ;|c26公分 
350  |b(精裝) 
440 0 優鉢羅室叢書 
500  據神田喜一郎藏平安朝末期鈔本影印 
700 2 上田正|e解說 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館日文圖書區  J 221.2 011    在架上    HPE0001383