Record:   Prev Next
書名 审美中介论 / 劳承万著
出版項 上海市 : 上海文艺出版社, 1986[民75]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 701 510    在架上    HPE0015324
 文哲所  186 8574    在架上    30580000296470
版本 第1版
說明 13, 278面 : 像, 图 ; 21公分
人民幣1.65元 (平裝)
系列 文艺探索书系 ; 第1輯
附註 拼音题名: Shen mei zhong jie lun
主題 美學 csht
美學 -- 哲學,原理 csht
Alt Author 勞承萬 著
Alt Title Shen mei zhong jie lun
Record:   Prev Next