Record:   Prev Next
書名 心經註解叢編. 4 / 宋熹準編
出版項 大田廣域市 : 學民文化社, 2005
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  221.4508 8634  v.4    在架上    30580003378077
說明 3, 680面 ; 27公分
附註 內容: 心經至訣 二卷/朴世采--心經問答(南溪集)/朴世采--書心經後論後(南溪集 卷之六十八)/朴世采--心經答問(厚齋集 卷之十)/金幹--心經釋疑校本問答後說(養窩集 卷之六)/李世龜--心經問目(養窩集 卷之六)/李世龜--心經篇末吳氏說後辨(丈巖集 卷之二十六)/鄭澔--心經集義(霞谷集 卷之十八)/鄭齊斗--退溪心經後說(霞谷集 卷之八)/鄭齊斗--玄石朴公世采心學旨訣記疑(農巖集 卷之二十六)/金昌協--心經經筵講義(農巖集 卷之十)/金昌協--心經記疑(窮村集 卷之六)/鄭纘煇--心經坤之六二章解(圃陰集 卷之五)/金昌緝--心經釋疑補遺(塤箎别集 卷之一)/鄭萬錫,鄭葵陽--請鄭文巖跋舊藏心經(弼雲詩文稿 卷之九)/金令行--心經問目(敬庵集 卷之七)/尹東洙--心經講說(屏溪集 卷之三十八)/尹鳯九--心經附註疾書/李瀷--心經附註劄疑(南塘集 卷之二十三)/韓元震
主題 心經 csht
Alt Author 宋熹準 (1958-) 編
朴世采. 心經至訣
朴世采. 心經問答
朴世采. 書心經後論後
金幹. 心經答問
李世龜. 心經釋疑校本問答後說
李世龜. 心經問目
鄭澔. 心經篇末吳氏說後辨
鄭齊斗. 心經集義
鄭齊斗. 退溪心經後說
金昌協. 玄石朴公世采心學旨訣記疑
金昌協. 心經經筵講義
鄭纘煇. 心經記疑
金昌緝. 心經坤之六二章解
鄭萬錫. 心經釋疑補遺
鄭葵陽. 心經釋疑補遺
金令行. 請鄭文巖跋舊藏心經
尹東洙. 心經問目
尹鳯九. 心經講說
李瀷. 心經附註疾書
韓元震. 心經附註劄疑
Record:   Prev Next