Record:   Prev Next
作者 臺灣基督長老教會大會|輯
書名 教會典禮 = Kàu-Hoe Ê Tiań-Le´ / 臺灣基督長老教會大會編輯
出版項 臺南市 : 臺南新樓書房, 昭和6[1931]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖(影印特藏)  S 013.9 4342-3 1931    館內使用    30600010268325
說明 [2], 41面 ; 20公分
(平裝)
附註 本書內容為台語羅馬拼音
Alt Title Kàu-Hoe Ê Tiań-Le´
Record:   Prev Next