Record:   Prev Next
作者 黃筱娜 (1957-) 著
書名 文化转型与民族文化建设 / 黄筱娜著
出版項 北京 : 中央文献出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7507314790
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 536.2 4484:2 2003    在架上    30520011011153
版本 第1版
說明 [7], 293面 ; 21公分
人民幣18.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Wen hua zhuan xing yu min zu wen hua jian she
附錄: 作者近年來有關文化建設理論論文一覽表
含參考書目
主題 民族 -- 中國 csht
Alt Title Wen hua zhuan xing yu min zu wen hua jian she
Record:   Prev Next