MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  940721s19931575ja      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dFSN 
100 1 汪思|d(明)|e著 
245 10 方塘汪先生文粹 |b二十卷 /|c(明)汪思著 
246 33 方塘文粹 |b二十卷 
250  紙燒本 
260  東京都 :|b高橋情報,|c1993[民82] 
300  6冊 ;|c18x25公分 
350  |b(平裝) 
500  封箋題名: 方塘文粹 
500  據日本內閣文庫藏明萬曆乙亥年(1575)江知易跋刊本影印 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館善本室  V 846.6 1315  v.1    在架上    HPE0325137
 傅斯年圖書館善本室  V 846.6 1315  v.2    在架上    HPE0325138
 傅斯年圖書館善本室  V 846.6 1315  v.3    在架上    HPE0325139
 傅斯年圖書館善本室  V 846.6 1315  v.4    在架上    HPE0325140
 傅斯年圖書館善本室  V 846.6 1315  v.5    在架上    HPE0325141
 傅斯年圖書館善本室  V 846.6 1315  v.6    在架上    HPE0325142