Record:   Prev Next
作者 周福昌 (1932-) 著
書名 无锡方言存录 : 无锡方言乡音留下的美好记忆 / 周福昌著
出版項 北京 : 北京语言大学出版社, 2013
國際標準書號 9787561937112 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  802.5223 7736 2013    在架上    30630010058434
版本 第1版
說明 116面 : 圖, 表 ; 23公分
附註 拼音題名: Wuxi fangyan cunlu : wuxi fangyan xiangyin liuxia de meihao jiyi
主題 中國語言 -- 方言 -- 無錫市(江蘇省) csht
吳語 -- 無錫市(江蘇省) csht
Alt Title 無錫方言鄉音留下的美好記憶
Wuxi fangyan cunlu : wuxi fangyan xiangyin liuxia de meihao jiyi
Record:   Prev Next