Record:   Prev Next
書名 现代性与国民意识 / 贡华南主编
出版項 上海市 : 上海辞书出版社, 2012
國際標準書號 9787532637836 (平裝) : 人民幣45.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  161 366-2    在架上    30550112669518
 文哲所  571.11 8365    在架上  -  30580002964406
版本 第1版
說明 [3], 251面 ; 24公分
系列 全球化与国民意识硏究论丛
全球化與國民意識硏究論叢
附註 拼音題名: Xian dai xing yu guo min yi shi
主題 知識論 -- 中國 csht
民族性 -- 中國 csht
民族主義 csht
Alt Author 貢華南 (1971-) 主編
Alt Title Xian dai xing yu guo min yi shi
Record:   Prev Next