Record:   Prev Next
作者 丁俞斌 著
書名 圣经历史故事编年 / 丁俞斌著
出版項 北京 : 宗教文化出版社, 2011
國際標準書號 9787802544567 (平裝) : 人民幣38.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  241 006    在架上    30550112630064
版本 第1版
說明 [7], 419面 : 圖 ; 21公分
附註 拼音題名: Sheng jing li shi gu shi bian nian
主題 聖經 -- 通俗作品 csht
Alt Title Sheng jing li shi gu shi bian nian
Record:   Prev Next