Record:   Prev Next
作者 葉舒憲 (1954-) 著
書名 圣经比喻 = Shengjing biyu / 叶舒宪著
出版項 桂林市 : 广西师范大学出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7563341188
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  241 572    在架上    30550111835474
版本 第1版
說明 [6], 177面 : 图 ; 23公分
人民幣39.80元 (平裝)
主題 聖經 csht
Alt Title Shengjing biyu
Record:   Prev Next