Record:   Prev Next
書名 圣经百科辞典 / 梁工主编
出版項 沈阳市 : 辽宁人民出版社, 1996[民85]
國際標準書號 7205014441
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  R 241.04 864    館內使用    30580001190789
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 241.04 414    館內使用    30550112286750
版本 第1版
說明 [80], 1425, 12面 : 地圖 ; 19公分
人民幣50.00元 (精裝)
附註 英文題名: Encyclopdeic dictionary of the Bible
拼音题名: Shengjing Baike Cidian
主題 聖經 -- 字典,辭典 csht
Alt Title Encyclopdeic dictionary of the Bible
Shengjing Baike Cidian
Record:   Prev Next