Record:   Prev Next
作者 曹陽 著
書名 中囯农业劳动力转移 : 基于体制变迁的分析 / 曹阳著
出版項 武汉市 : 华中师范大学出版社, 1997[民86]
國際標準書號 7562217122
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  334.7 457.1    在架上    30550111487342
 歐美所九一七淹水  542.71 4476    已報銷    30500700213898
版本 第1版
說明 人民幣10.00元 (平裝)
236面 : 圖, 表 ; 20公分
系列 华中师范大学出版社基金丛书
附註 英文題名: Zhongguo nongye laodongli zhuanyi jiyu tizhi bianqian de fenxi
Alt Title Zhongguo nongye laodongli zhuanyi jiyu tizhi bianqian de fenxi
基于体制变迁的分析
Record:   Prev Next