Record:   Prev Next
作者 劉岩 (1978-) 著
書名 华夏边缘叙述与新时期文化 / 刘岩著
出版項 北京 : 知识产权出版社, 2011
國際標準書號 9787513005791 (平裝) : 人民幣30.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  079 763.2    到期 11-14-20    30550112642572
版本 第1版
說明 [4], 297面 ; 21公分
附註 含參考書目
拼音題名: Huaxia bian yuan xu shu yu xin shi qi wen hua
主題 漢學 csht
Alt Title Huaxia bian yuan xu shu yu xin shi qi wen hua
Record:   Prev Next